Tranh tường áp phíc tuyên truyền

Tranh tường áp phíc tuyên truyền

Tranh tường áp phíc tuyên truyền – tranh cổ động tuyên truyền – tranh cổ động – vẽ tranh tường đẹp.

Tranh cổ động (affiche) đã có mặt từ lâu trên thế giới, ở Việt Nam, tranh cổ động gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thực tiễn cách mạng xã hội. 

Thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước, tranh cổ động luôn đóng vai trò tuyên truyền, vận động thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp phát triển đất nước và khơi dậy các vấn đề thời sự, trách nhiệm của công dân như: thi hành nghĩa vụ quân sự; tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô; tiến quân vào khoa học, kỹ thuật; bảo vệ môi trường sinh thái …

vẽ tranh tường áp phíc tuyên truyền nhân dân
vẽ tranh tường áp phíc tuyên truyền nhân dân

Có thể nói, với vai trò, chức năng, ý nghĩa đặc thù, tranh cổ động luôn đi đầu và đồng hành với quần chúng trong cuộc sống.

Để tranh cổ động đi sâu vào đời sống người dân, muốn lay động, chinh phục được trái tim bao nhiêu con người, bản thân người họa sĩ vẽ tranh cổ động cũng phải rung cảm trước những vấn đề thời sự nóng hổi, quan trọng của dân tộc, đất nước.

tranhphongthuyvietnam.com Chuyên tư vấn thi công, nhận vẽ các công trình tranh tường áp phíc mang tính chất tuyên truyền cho Thành Phố – Quận Huyện – Phường Xã.

Chúng tôi những đoàn thanh niên trẻ được đào tạo chuyên sâu về hội họa, với sự nhiệt huyết và yêu nghề cam kết đem lại những bức tranh tường đẹp và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc cho mọi người.

  • Tranh tường áp phíc

  • Tranh tường cổ động

  • Tranh áp phíc

  • Tranh tường tuyên truyền

  • Vẽ tranh đoàn thanh niên

  • Vẽ tranh tường cho Thành Phố – Quận Huyện – Phường Xã

Liên hệ zalo 0982 444 251 để nhận được tư vấn hỗ trợ vẽ tranh tường đẹp

Nhận thi công các công trình tranh tường trên mọi miền Tổ Quốc