Tranh phong thủy mang lại may mắn tài lộc cho người tuổi hợi

Gia chủ sinh năm: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 ( Tuổi Hợi )

Tranh phong thủy mang lại may mắn tài lộc cho người tuổi hợi
Tranh phong thủy mang lại may mắn tài lộc cho người tuổi hợi

 tranh phong thủy dành cho tuổi Hợi :

Với gia chủ tuổi hợi thích hợp treo những tranh phong thủy sen cá , phong thủy cảnh

núi non sông nước, tranh phong thủy mã đáo – tranh bát mã hoặc tranh phong thủy mẫu đơn.

Người tuổi Hợi dễ chọn tranh, có thể treo tranh hoa lá chim muông, tùng hạc, tranh chữ…

tranh bát mã
tranh bát mã

Cách treo tranh theo phong thủy cho gia chủ tuổi Hợi

Tuổi hợi hướng treo tranh tốt nhất là ở tây nam, tây bắc và đông bắc

Tag: tranh phong thủy