tranh sơn dầu vinh quy bái tổ

tranh sơn dầu vinh quy bái tổ đẹp và ý nghĩa

Tranh vinh quy bái tổ đẹp và ý nghĩa

Tranh vinh quy bái tổ đẹp và ý nghĩa Vinh quy bái tổ là gì ? Vinh quy bái tổ là một truyền thống văn hóa lâu đời dân tộc Việt Nam. Nghi lễ này thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn. Ngày xưa, những người đỗ đạt trong các kỳ thi hương, thi hội, thi đình, đặc biệt là những vị đỗ đệ nhất giáp tiến sĩ (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa) sau khi được vua sắc phong sẽ có chuyến trở về thăm quê …

17 Tháng Hai 2022| Tư Vấn Phong Thủy