tranh sơn dầu đồng quê đẹp

tranh sơn dầu đồng quê đẹp

  • Mã: ĐQ-59
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Bảo hành: 10 Năm
  • Phong cách: Tranh đồng quê đẹp treo phòng khách gia đình

tranh sơn dầu đồng quê đẹp rất được ưa chuộng treo trong gia đình

tranh sơn dầu đồng quê đẹp

Tranh sơn dầu đồng quê vinh quy bái tổ đẹp treo phòng khách gia đình

Bức tranh vinh quy bái tổ rất được ưa chuộng treo trong gia đình

bức tranh sơn dầu vinh quy bái tổ thường được treo tại những gia đình làm quan,

nhà có người đỗ đạt cao trong thi cử, hay những doanh nhân cũng thường treo tranh vinh quy bái tổ trong nhà.

tranh sơn dầu đồng quê đẹp

tranh sơn dầu đồng quê đẹp

hàng năm các tân khoa được nhà vua ban yến tiệc, mũ áo, cân đai và cho lính hầu đưa rước về nơi

sinh quán “Vinh Quy Bái Tổ”. Dân chúng trong tỉnh huyện, làng xã hãnh diện đón rước

vị tân khoa với cờ, lọng, chiêng, trống rầm rộ. Nếu vị tân khoa đã có gia đình thì người vợ

cũng được đón rước cùng với chồng theo đúng lệ “ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau”.

Khi về tới làng, vị tân khoa sẽ đến nhà thờ tổ của dòng họ và đình làng bái tạ tổ tiên, rồi về bái tạ

thầy dạy và cha mẹ.

Nhãn:

Tranh đồng quê

Tranh sơn dầu

Tranh vinh quy bái tổ

tranh sơn dầu đồng quê đẹp
Đánh giá bài viết

tranh sơn dầu đồng quê đẹp

tranh sơn dầu

tranh đồng quê

tranh vinh quy bái tổ

tranh sơn dầu đồng quê đẹp

tranh sơn dầu đồng quê đẹp